Kva er ConTeenNew?

For konfirmanten

Ønskjer du bli betre kjend med Jesus? Har du lyst å forstå kvifor Gud skapte deg? Vil du læra meir om kven Den Heilage Ande er? Ønskjer du bevis for at Gud finnest? Og ikkje minst – ønskjer du at Jesus skal være Herre i livet ditt og fylgje Han? Gjennom ConTeenNew vil du kunne fortsetje di vandring med Jesus.

For føresette

ConTeenNew blir uttala som engelsk continue («fortsetjing» på norsk) og signaliserar at konfirmantane byggjer vidare på grunnmuren frå oppveksten. Dei skal få erfara at Guds ord er levande og verkekraftig. Dei blir betre kjent med og glad i Jesus, blir visse på at Guds nåde blir gitt på ny og på ny.

For forsamlinga

Konfirmantane  i ConTeenNew vert oppfordra til å engasjere seg i si lokale forsamling / foreining. Og, som eit synleg teikn på støtte og velsigning, oppmodar me konfirmantane si lokale forsamling / foreining om å gje dei ein bibel til bruk både i konfirmasjonstida – og i livet med Jesus etterpå.

Kontakt oss for meir informasjon

ConTeenNew består av…

Konfirmantsamlingar

Jesus er læremeister, me er læresveinane og bibelen er informasjonskjelda.

Turer

Saman reiser me på helgeturar og ein utfordrande misjonstur til utlandet.

Konfirmasjon

Konfirmasjonseremoni saman med familie og venner – og Jesus.

Ønskjer du å …

Melde konfirmant på ConTeenNew?

...eller har du nokre spørsmål?

Viktige datoar

Påmeldingsfrist

23.06.2019

Oppstart

04.09.2019

Avreise misjonstur

22.02.2020

Konfirmasjonsdag

25.04.2019

Vitnesbyrd

Uansett kva du har gjort, om du ber Han om tilgjeving vil Han tilgje deg. Dette gjeld uansett kva du har gjort og uansett kor mange gonger du har gjort det. Spør du, vil han tilgje deg!

Sindre 20 år, Fitjar

Ikkje bekymre deg for morgondagen. Eg veit det er vanskeleg, men eg trur at den største planen Gud har for oss er at vi skal bli frelst. Det viktigaste er at du finn frelsa i Jesus Kristus.

Sigrid 18 år, Bømlo

Det er viktig å tenke litt sjølv om det ikkje er interessant heile tida. Utnytt den tida du har framføre deg og still spørsmål. Still spørsmål til andre om det du har på hjarta, men også til deg sjølv.

Theodor 18 år, Stord

Ikkje la nokon spørsmål gå ubesvart. Du har mange menneske rundt deg i konfirmanttida som vil vise deg Jesus. Bruk denne muligheten, les i Bibelen, spør og undersøk.

Ragnhild 18 år, Stord

Gå for det! Ver kul og stay awsome! Livet med Jesus er heilt fantastisk! Eg veit ikkje kva eg skal gjer utan han, for han er min bestevenn! Jesus er så kul!

Jon Bruno 18 år, Stord

Nyhende

Informasjonsmøte om ConTeenNew 2018/2019

Det vert informasjonsmøte for foreldre, konfirmantar, forsamlingsleiarar og andre interesserte på Leirvik Bedehus tirsdag 10. april 2018 kl. 18:00. Der vil det bli gitt meir informasjon om konfirmantopplegget, presentasjon av leiarar, informasjon om undervisning, turar, prisar, sjølve konfirmasjonsdagen og andre ting. Det vil og vere anledning til å stille spørsmål.  Du kan finne meir informasjon […]

Fem ungdom om livet med Jesus

Fem ungdom om livet med Jesus Av Camilla Kirkeli (19 år, Stord) Eg har høyrt at di tidlegare ein får høyre om Jesus, di større er sannsynet for at trua på Jesus veks og at Han blir med deg heile livet. Kva er grunnen til dette? Snart er eg vaksen sjølv og eg har tenkt […]

Nettsida www.conteennew.no lansert

Indremisjonssamskipnaden (IMS) sitt nye konfirmantopplegg ConTeenNew har nå publisert si nye nettside – www.conteennew.no.  På nettsida kan du finne meir informasjon om ConTeenNew, du kan kontakte teamet som leiar ConTeenNew og du kan melde på din konfirmant. Du kan og finne meir informasjon på facebooksida www.facebook.com/conteennew eller kontakte ungdomssekretær i IMS Jakob Saghaug på 93801236 eller jakob.saghaug@indremisjonen.no om du […]

Sjå alle nyhenda

Har du spørsmål du ikkje finner svar på her på nettsida? Sjå gjerne facebooksida vår:

Om oss

IMS har motteke fleire behov om konfirmasjonsundervisning og etter grønt lys på IMS sitt årsmøte i sommar og vedtak i styret er det med stor glede me no kan tilby konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon i IMS for dei som ynskjer det. Det er med stor forventning og glede me går dette i møte! Me har stor tru på å la dei unge få veksa i og oppleva dette som Paulus skreiv til Timoteus: "Lat ingen sjå ned på deg fordi du er ung, men ver eit førebilete for dei truande i ord og gjerning, i kjærleik, truskap og reinleik. " (1.Tim.4.12)
ConTeenNew blir uttala som engelsk "continue" og tyder fortsetjing på norsk. Med det signaliserer ein at konfirmantane byggjer vidare på grunnmuren frå oppveksten i heim og forsamling. Tenåringane får erfara at Guds ord er levande og virkekraftig. Dei blir betre kjent med og glad i Jesus, og får vissheit i at Guds nåde blir gitt på ny og på ny. Sjå facebooksida eller informasjonsskrivet for meir informasjon og kontakt gjerne ungdomssekretær i IMS Jakob Saghaug på 93801236 eller send epost om du har spørsmål.
Indremisjonssamskipnaden - IMS
Indremisjonsfoundet - ImF

Spørsmål og svar

ConTeenNew er åpen for alle som er konfirmant i år.
Nei, den er frivillig, men vi håpar jo sjølvsagt at alle ønskjer å delta då me trur turen vil bli svært minnerik for konfirmanten.
Ja, alle kan følgja opplegget til ConTeenNew, uavhengig av kyrkjebakgrunn.
ConTeenNew er eit opplegg der me skal bli betre kjent med Jesus og lera meir i frå Bibelen. Alle er velkomne til ConTeenNew uansett kva forhold du har til Gud nå.
Nei, ConTeenNew er open for alle ungdom som ønskjer å bli meir kjent med Jesus. Du treng ikkje vera døypt før ConTeenNew startar og me vil ikke krevja at du døyper deg heller. Einkvar må ville velgja å døypa seg om han eller ho ønskjer å gje livet sitt til Jesus og følgja Han. Me vil sjølvsagt leggja til rette for dei som ønskjer å døpa seg.

Konfirmant-leiarane våre

Konfirmantopplegg i Sunnhordland

Det er fleire konfirmantopplegg etablert i Sunnhordland. ConTeenNew er ein av dei og er etablert av IMS først og fremst som eit alternativ for dei av medlemma i våre indremisjonsforeiningar og bedehus som av ulike grunnar ønskjer å benytte seg av ConTeenNew. Her finn de meir informasjon om dei andre konfirmantopplegga i Sunnhordland.

Kontakt oss

Du finn og meir informasjon i informasjonsskrivet