Informasjonsmøte 21. april 2021

Posted on Posted in Uncategorized

Onsdag 21. april kl. 18.00 blir det informasjonsmøte om konfirmasjon i IMS. Grunnet situasjonen med korona blir møtet på nett. Vi legger ut informasjonsvideo og litt skriftlig info 21. april kl. 18.00, både på ConTeenNew.no, indremisjonen.no og facebooksida til IMS Ung. All informasjon blir liggende ute til påmeldingsfristen går ut 31. mai 2021. Lurer du på […]

Informasjonsmøte om ConTeenNew 2018/2019

Posted on Posted in Uncategorized

Det vert informasjonsmøte for foreldre, konfirmantar, forsamlingsleiarar og andre interesserte på Leirvik Bedehus tirsdag 10. april 2018 kl. 18:00. Der vil det bli gitt meir informasjon om konfirmantopplegget, presentasjon av leiarar, informasjon om undervisning, turar, prisar, sjølve konfirmasjonsdagen og andre ting. Det vil og vere anledning til å stille spørsmål.  Du kan finne meir informasjon […]

Nettsida www.conteennew.no lansert

Posted on Posted in Uncategorized

Indremisjonssamskipnaden (IMS) sitt nye konfirmantopplegg ConTeenNew har nå publisert si nye nettside – www.conteennew.no.  På nettsida kan du finne meir informasjon om ConTeenNew, du kan kontakte teamet som leiar ConTeenNew og du kan melde på din konfirmant. Du kan og finne meir informasjon på facebooksida www.facebook.com/conteennew eller kontakte ungdomssekretær i IMS Jakob Saghaug på 93801236 eller jakob.saghaug@indremisjonen.no om du […]

Nytt konfirmantopplegg i Sunnhordland

Posted on Posted in Uncategorized

Indremisjonssamskipnaden har motteke fleire behov om konfirmasjonsundervisning og etter grønt lys på IMS sitt årsmøte i sommar og vedtak i styret er det med stor glede me no kan tilby konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon i IMS for dei som ynskjer det.   ConTeenNew – tre i én ConTeenNew blir uttala som engelsk continue og tyder fortsetjing […]